Co to są FZD?

Co to są FZD?

Pracowniczy Plan Kapitałowy Pocztylion to dziewięć dobrowolnych funduszy emerytalnych zarządzanych jako fundusze zdefiniowanej daty.

Każdy z funduszy ma na celu zarządzanie oszczędnościami regularnie gromadzonymi przez uczestników w trakcie pracy zawodowej z przeznaczeniem na wypłaty po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Poszczególne fundusze posiadają własną politykę inwestycyjną oraz charakteryzują się odrębnym profilem ryzyka, dostosowanym do aktualnego wieku uczestnika. Wyznacznikiem polityki inwestycyjnej i profilu ryzyka jest rok określony w nazwie danego funduszu.

Rok ten jest jednocześnie przybliżoną datą osiągniecia wieku emerytalnego przez uczestników danego funduszu – na potrzeby PPK wiek ten ustalony jest na poziomie 60 lat bez względu na płeć.