Dla pracodawcy

Dla pracodawcy

Umowa o zarządzanie PPK - o czym warto wiedzieć?

Jak działa PPK dla pracodawców?

Program będzie obowiązkowy dla pracodawców, którzy będą zobligowani do wybrania instytucji finansowej posiadającej w swojej ofercie PPK (towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń), mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych i poinformowania pracowników o warunkach uczestnictwa. Pracodawca nie będzie musiał zawierać umowy o zarządzanie PPK jedynie wtedy, gdy prowadzi PPE ze składką co najmniej 3,5% i jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

Korzyści dla pracodawcy:

  • Przedsiębiorcy będą mogli wliczyć składki na PPK do kosztów uzyskania przychodu;
  • Uzyskają ulgi w składce na Fundusz Pracy i zwolnienie wpłat na PPK ze składek na ubezpieczenie społeczne;
  • Zyskają także większą lojalność pracowników. Pracodawcy będą mogli zwiększać składkę pracownikom wraz ze stażem pracy lub innym obiektywnym kryterium oraz traktować jako bonus do umowy o pracę dla nowych pracowników.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 pod numerem infolinii: 801 101 801