Dla pracownika

Dla pracownika

Jak działa PPK dla pracownika?

Uczestnictwo pracownika będzie dobrowolne i obejmować będzie swoim zasięgiem osoby do 55 roku życia. Pracownik będzie automatycznie zapisany do programu, ale może z niego w każdej chwili zrezygnować, a potem ponownie przystąpić – zakres wolności pracownika jest bardzo duży. Pracodawca co 4 lata będzie miał obowiązek zgłoszenia pracownika, który zrezygnuje z programu, przysługiwać mu będzie natomiast prawo do ponownej rezygnacji.

W PPK oszczędności przez cały czas pozostawać będą prywatną własnością pracownika, a wypłata całości, bez dodatkowych opłat, możliwa będzie po ukończeniu 60 roku życia. Możliwa będzie również wypłata części środków w trudnych sytuacjach życiowych lub z przeznaczeniem na wkład własny na zakup pierwszego mieszkania (przed 45 r.ż.). Środki zgromadzone w ramach PPK stanowić będą prywatną własność uczestnika, o czym mówi wprost Art. 3 ustawy.

Korzyści dla pracownika:

  • Prywatna własność gromadzonych środków;
  • Dziedziczenie środków;
  • Dobrowolność przystąpienia do programu, a nawet możliwość wielokrotnego przystępowania i ponownej rezygnacji;
  • To pracownik decyduje jaką składkę będzie odprowadzał – do wysokości 4%, zachowując dobrowolność wielokrotnej bezpłatnej zmiany;
  • Dodatkowe środki przy wypłacie emerytury;
  • Wypłata części środków w trudnej sytuacji finansowej;
  • Wypłata części środków jako wkładu własnego;
  • Dopłaty państwa – wpłata powitalna oraz coroczna dopłata jako zachęta do dalszego oszczędzania.