Harmonogram uczestnictwa

Harmonogram uczestnictwa

Wszystkie podmioty zatrudniające, wchodzące w skład sektora finansów publicznych podpisują umowę o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r.
Podmioty zatrudniające należące do jednej grupy kapitałowej mogą przystąpić do PPK w terminie, w którym przystępuje największy podmiot z grupy (z największą liczbą osób zatrudnionych).

Data stosowania przepisów ustawy

od 1-VII-2019 r.

co najmniej 250 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Najpóźniej do 12.11.2019 r. – Pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK – pierwsze wpłaty do PPK odprowadzane od pierwszego wynagrodzenia po tej dacie.

od 1-I-2020 r.

co najmniej 50 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. Najpóźniej do 11.05.2020 r. – Pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK – pierwsze wpłaty do PPK odprowadzane od pierwszego wynagrodzenia po tej dacie.

od 1-VII-2020 r.

co najmniej 20 osób zatrudnionych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Najpóźniej do 10.11.2020 r. – Pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK – pierwsze wpłaty do PPK odprowadzane od pierwszego wynagrodzenia po tej dacie.

od 1-I-2021 r.

pozostałe przedsiębiorstwa i jednostki sektora finansów publicznych. Najpóźniej do 10.05.2021 r. – Pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK – pierwsze wpłaty do PPK odprowadzane od pierwszego wynagrodzenia po tej dacie.