Jak dokonywać wpłat do PPK

Jak dokonywać wpłat do PPK

W celu regularnego, miesięcznego rozliczania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, pracodawca będzie musiał:

  • przygotować zestawienie wpłaty do PPK w podziale na każdego pracownika (taką funkcjonalność powinny zapewnić programy kadrowo-płacowe),
  • przekazać zestawienie do PPK Pocztylion
  • przelać zbiorczą kwotę na rachunek funduszy PPK Pocztylion

Pracodawca będzie miał do dyspozycji dwie metody przekazywania zestawienia wpłat:

  • poprzez aplikację Nasze PPK (upload pliku po zalogowaniu się do aplikacji na konto pracodawcy)
  • poprzez wykorzystanie interfejsu programistycznego REST API aplikacji Nasze PPK i przygotowanie bezpośredniego połączenia programu kadrowo – płacowego i rejestru funduszy PPK Pocztylion