Jak stać się uczestnikiem PPK

Jak stać się uczestnikiem PPK

Pracownik osobiście nie zawiera żadnych umów dotyczących PPK, to Pracodawca w imieniu Pracownika zawiera umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, z którą wcześniej zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Jednak osoby, które ukończyły 55. rok życia a nie ukończyły 70 lat i wyrażą chęć przystąpienia do PPK, powinny pamiętać o złożeniu wniosku do Pracodawcy o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Umowa o zarządzanie PPK - o czym warto wiedzieć?