Jak wybrać instytucję finansową

Jak wybrać instytucję finansową

Wyboru instytucji zarządzającej PPK dokonuje Pracodawca uwzględniając:

  • proponowane przez instytucje finansowe warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,
  • efektywność w zarządzaniu aktywami oraz posiadane przez nie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi,
  • najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.