Jak zarejestrować pracowników – umowa o prowadzenie

Jak zarejestrować pracowników – umowa o prowadzenie

Obowiązkiem wybranej instytucji finansowej jest przekazanie szczegółowej informacji nt. warunków uczestnictwa, w tym także o możliwości konwersji i zamiany, a także obowiązkach i uprawnieniach Pracodawcy i Pracownika, jakie przysługują im w związku z przystąpieniem do PPK.

  • Przygotuj listę pracowników
  • Wybierz czas podpisania umowy zgodnie z harmonogramem PKK dla firm
  • Wprowadź listę pracowników (pracowników można rejestrować bezpośrednio w aplikacji Nasze-PPK lub poprzez wczytanie pliku rejestracyjnego, wygenerowanego przez programy kadrowo-płacowe)
  • Podsumowanie zawarcia umowy