Kluczowe terminy

Kluczowe terminy

Przedsiębiorstwa, które na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób, zobowiązane będą stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. i zgodnie z terminami wskazanymi w ustawie:

  • do 25.10.2019 r. – podpisać umowę o zarządzanie PPK;
  • do 12.11.2019 r. – podpisać umowę o prowadzenie PPK;
  • od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie PPK obliczyć i pobrać pierwsze wpłaty do PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia oraz odprowadzić je w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.