Korzyści dla pracodawcy

Korzyści dla pracodawcy

Przystąpienie do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) gwarantuje Pracodawcy:

  • wzmocnienie pozytywnego wizerunku Pracodawcy na rynku pracy,
  • dodatkowy benefit dla Pracownika,
  • zwiększenie poziomu lojalności Pracowników i ograniczenie ich rotacji,
  • łatwiejsze pozyskanie wartościowych Pracowników,
  • dostęp do tańszego, krajowego kapitału finansującego rozwój polskich firm.