Korzyści z oszczędzania w PPK

Korzyści z oszczędzania w PPK

  • Prywatna własność gromadzonych środków;
  • Dziedziczenie środków;
  • Dobrowolność przystąpienia do programu, a nawet możliwość wielokrotnego przystępowania i ponownej rezygnacji;
  • To pracownik decyduje jaką składkę będzie odprowadzał – do wysokości 4%, zachowując dobrowolność wielokrotnej bezpłatnej zmiany;
  • Dodatkowe środki przy wypłacie emerytury;
  • Wypłata części środków w trudnej sytuacji finansowej;
  • Wypłata części środków jako wkładu własnego;
  • Dopłaty państwa – wpłata powitalna oraz coroczna dopłata jako zachęta do dalszego oszczędzania.