Obowiązki informacyjne pracodawcy

Obowiązki informacyjne pracodawcy

Zanim umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta, Pracownicy powinni zostać powiadomieni zarówno o warunkach uczestnictwa, jak i uprawnieniach Pracownika i Pracodawcy związanych z uczestnictwem w PPK.

Pracodawca ma obowiązek dokonywania wpłat, ale również informowania pracowników od startu programu, o ich uprawnieniach, obowiązkach i zasadach funkcjonowania PPK.

Pracodawca musi sygnalizować swoim Pracownikom możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej, a także ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z dokonywaniem wpłat do PPK.