Pocztylion-Arka PTE będzie zarządzać pieniędzmi pracowników w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pocztylion-Arka PTE S.A będzie zarządzać środkami zgromadzonymi na kontach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracowników Poczty Polskiej. Decyzja ta oznacza, że zgodnie z wymogami ustawy o PPK, największy pracodawca w Polsce jest gotowy do wprowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych. Za wyborem Pocztyliona opowiedziało się kilkadziesiąt Związków Zawodowych działających w Poczcie Polskiej, w tym organizacje reprezentatywne.

 

Poczta Polska od lipca 2018 roku przygotowuje się do wdrożenia PPK. Pracuje nad tym Zespół ds. uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych, który odpowiada m.in. za dostosowanie systemów kadrowo-płacowych i finansowych, analizę rynku oraz opracowanie kryteriów wyboru instytucji finansowej zarządzającej środkami zgromadzonymi na kontach PPK pracowników Poczty Polskiej.

– Wybór Pocztyliona to kolejny krok we wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Poczcie Polskiej. Będąc największym pracodawcą w Polsce, spoczywa na nas szczególny obowiązek związany z realizacją tego programu, który w przyszłości ma zabezpieczyć godne emerytury naszych pracowników. PPK to bezpieczny i efektywny plan inwestowania, który dzięki systematycznym wpłatom, wsparciu pracodawcy i państwa umożliwi zgromadzenie oszczędności na przyszłość tym, którzy myślą o przyszłości podkreśla Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Zgodnie z przepisami, przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK Zarząd Poczty Polskiej kierował się „najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych” oraz kryteriami odnoszącymi się do doświadczenia, efektywności oraz warunków oferowanych przez instytucje finansowe.

– Poczta Polska jest dla nas klientem szczególnym, żeby nie powiedzieć najważniejszym, ze względu na skalę przedsiębiorstwa i łączące nas wieloletnie relacje. Wybór oferty PPK Pocztylion jest decyzją najlepszą z możliwych. W ramach tej oferty proponujemy pracownikom Poczty konkurencyjne warunki cenowe, nowoczesny system do zarządzania własnym kontem PPK oraz szczególne kompetencje do pomnażania powierzonych nam oszczędności emerytalnych, ze względu na pogłębioną współpracę z jednym z naszych akcjonariuszy – światową firmą Invesco, które specjalizuje się w tego typu programach emerytalnych na świecie – powiedział Adam Gola, Prezes Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Kolejnym krokiem, zgodnie z wymogami ustawy, powinno być podpisanie umowy o zarządzanie PPK oraz o prowadzenia PPK, w imieniu i na rzecz pracowników. Jako pracodawca zatrudniający powyżej 250 osób, Poczta Polska ma na to czas odpowiednio do 25 października br. (umowa o zarządzanie PPK) i do 12 listopada (umowa o prowadzenie PPK).

Pierwsze wpłaty na PPK zostaną potrącone z wynagrodzenia pracowników za miesiąc listopad br. (wypłacanego do 10 grudnia br.). Wraz z wpłatami finansowanymi przez pracodawcę, zostaną one przekazane na rachunki PPK, prowadzone przez instytucję finansową, do 15 stycznia 2020 r.