Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę ppkpocztylion.pl, zwane dalej Witryną będącą własnością Pocztylion-Arka PTE S.A. z siedzibą ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa. Obsługa dokłada wszelkich starań aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny w celu, do którego została stworzona i aby to osiągnąć podejmuje wszelkie niezbędne działania. Polityka Prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.

Dane zbierane podczas rejestracji

Firma Pocztylion-Arka PTE S.A. będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku kontaktu i zadawania pytań w Witrynie:

– nazwisko i imię,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu

Dane zbierane są w celu świadczenia usługi Witryny, tj. oferowania usług i obsługi zgłoszeń (pytań od klientów) dotyczących oferowanych usług. Witryna ta jest uruchomiona od 01.05.2019 r. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na pytania użytkownika.

Dane statystyczne zbierane podczas korzystania z serwisu

Witryna zbiera dane statystyczne na temat jej użytkowników za pomocą narzędzia Google Analytics. W celu zapoznania się z Polityką Prywatności wymienionego narzędzia, należy przejść tutaj: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

Wykrywanie lokalizacji

Niektóre elementy Witryny dla bardziej poprawnego działania mogą wymagać informacji na temat lokalizacji urządzenia, z którego nastąpiło połączenie z Witryną. Witryna może każdorazowo automatycznie wykrywać lokalizację użytkownika. W takim przypadku zostaniesz poproszony o zezwolenie na wykrycie lokalizacji. W przypadku nieudzielenia takiej zgody niektóre elementy Witryny mogą utracić swoją funkcjonalność.

Pocztylion-Arka PTE S.A., nie udziela podmiotom trzecim informacji na temat lokalizacji użytkowników Witryny do celów innych niż poprawne działanie niektórych elementów Witryny.

Przechowywanie danych

Wszelkie dane zbierane przez Pocztylion-Arka PTE S.A. poprzez Witrynę przechowywane są na serwerach spełniających wszelkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie informacji

Pocztylion-Arka PTE S.A., jak również Witryna nie udostępnia w żaden sposób i w żadnym przypadku dokładnych danych dotyczących imienia, nazwiska i adresu zamieszkania użytkowników podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Marketing

Podane przez Państwa dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych własnych usług Witryny bez udostępniania danych podmiotom trzecim.

Cookies (Ciasteczka)

Używamy plików cookies, by dostarczać usługi i funkcje oferowane na naszej stronie oraz by zwiększyć zadowolenie naszych użytkowników. Cookies to małe pliki, które są pobierane i przechowywane na twoim komputerze albo innym urządzeniu powiązanym z informacjami o twoim użytkowaniu strony (łącznie z usługami dostawców zewnętrznych i funkcjami oferowanymi jako część naszej strony) Klikając ”akceptuję” zgadasz się na takie użycie cookies, chyba, że później postanowisz je wyłączyć. Pamiętaj, że jeśli skasujesz lub wyłączysz nasze pliki cookies, możesz napotkać na trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych.
dowiedz się więcej o cookies ⇒
jak usunąć pliki cookies ⇒

Prawa użytkownika

Macie Państwo możliwość edycji lub usunięcia Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, prosimy o kontakt pod adresem: ppk@pocztylion.com.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o danych przechowywanych na Państwa temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.
Prosimy w tym celu o pisemny kontakt pod adres Pocztylion-Arka PTE S.A., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.
List z powyższą prośbą musi być opatrzony czytelnym podpisem oraz informacjami umożliwiającymi dokładną weryfikację osoby wnioskującej.

Zmiany, pytania i zastrzeżenia

Pocztylion-Arka PTE S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem:
ppk@pocztylion.com.