PPK w szkołach, przedszkolach, uczelniach – terminy dla placówek oświatowych

PPK w szkołach, przedszkolach, uczelniach – terminy dla placówek oświatowych

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z dnia 4 października 2018 roku weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Od tego czasu firmy skutecznie wdrażały ten program oszczędzania, na szczególnej uwadze mając zachowanie terminów wprowadzenia planów. W przypadku uruchomienia PPK w szkołach, przedszkolach czy uczelniach terminarz uzależniony był od tego, czy placówka jest instytucją sektora finansów publicznych, czy nie.

PPK w szkołach – placówki spoza sektora finansów publicznych

Placówki niewchodzące w skład sektora finansów publicznych obowiązywały takie same terminy jak wszystkie inne firmy – a więc uzależnione od ilości osób zatrudnianych. Wdrażanie PPK w Polsce zostało podzielone na trzy etapy zależne właśnie od stanu zatrudnienia (a w przypadku etapu IV – rodzaju zatrudnienia). PPK w szkołach i innych prywatnych placówkach oświatowych należało więc wprowadzić zgodnie z poniższą rozpiską:

  • I etap: 1 lipca 2019 – wdrażanie PPK w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób. Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK: 25 października 2019, termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK: 12 stycznia 2019 – według stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2018.
  • II etap: 1 stycznia 2020 – wdrażanie PPK w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób. Terminy zostały wydłużone ze względu na pandemię COVID-19. Finalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK  został wyznaczony na 27 października 2020, a termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK: 10 listopada 2020 – według stanu zatrudnienia na 30 czerwca 2019.
  • III etap: 1 lipca 2020 – wdrażanie PPK w firmach zatrudniających co najmniej 20 osób. Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK: 27 października 2020, termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK: 10 listopada 2020 – według stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2019.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe w oświacie – placówki z sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych zostały zaliczone do ostatniego, IV etapu wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeśli dana placówka oświatowa wchodzi w ich skład (będąc prowadzona przez jednostki samorządu gminy, powiatu czy województwa), termin wprowadzenia PPK nie był uzależniony od ilości osób zatrudnionych – tak, jak w przypadku etapów I, II i III. Jaki więc był terminarz wdrażania PPK w szkołach i innych placówkach oświatowych z sektora finansów publicznych?

Zgodnie z ar. 137 ustawy o PPK, w przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych instytucje te powinny przystąpić do PPK zgodnie z harmonogramem:

Wsparcie we wdrożeniu PPK w szkołach – PPK Pocztylion

Wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w oświacie wiązało się ze znacznym wzmożeniem intensywności codziennej pracy szkół, przedszkoli czy uczelni – zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. To cała lista dodatkowych zadań dla dyrektorów czy dziekanatu, osób odpowiedzialnych za systemy informatyczne i księgowych. Księgowe, prowadzące księgi rachunkowe placówki, musiały liczyć się z koniecznością nabycia dodatkowej, specjalistycznej wiedzy i aktualizacji użytkowanych programów księgowo-płacowych pod PPK.

Wprowadzając Pracownicze Plany Kapitałowe w szkołach, wiele placówek decydowało się na zasięgnięcie pomocy ze strony instytucji – operatora PPK.

W Pocztylion-Arka PTE S.A. posiadamy doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi od ponad 20 lat! Wdrażając PPK oferujemy wsparcie w procesie wdrażania PPK.
Co dokładnie możemy zrobić dla Twojej placówki oświatowej?

  • Przeprowadzimy profesjonalne, łatwe w odbiorze szkolenia dla osób zatrudnionych, od dyrektorów, dziekanów, księgowych, sekretarek czy informatyków, po nauczycieli i wykładowców,
  • wesprzemy księgowe w zakresie aktualizacji programów księgowo-kadrowych pod portal Nasze PPK,
  • zadbamy o stałą aktualizację wiedzy kadry,
  • udostępnimy informacyjne instrukcje, kalkulatory, broszury i prezentacje,
  • wskażemy Twojej placówce indywidualnego opiekuna, który zaopiekuje się objęciem jej PPK nie tylko w okresie wdrożenia, ale także na dalszym etapie,
  • zapewnimy darmowe wsparcie IT i porady formalne, wspomagając kadrę w razie kłopotów technicznych czy związanych z interpretacją przepisów,

a wszystko to jesteśmy w stanie zrobić nawet w dwa dni, bez konieczności zaburzania codziennego rytmu pracy placówki.

Chcesz mieć pewność, że wszyscy pracownicy będą w pełni świadomi zasad, w tym korzyści i ograniczeń płynących z uczestnictwa w PPK? Już dziś umów się na darmową konsultację z naszym Doradcą.