PPK w administracji publicznej – najważniejsze informacje

PPK w administracji publicznej

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), administracja publiczna jest jednym z sektorów przodujących pod względem ilości zatrudnionych osób. W 2018 roku liczyła sobie ponad 428 tysięcy pracowników; to niemal pół miliona. Wszystkie te osoby od początku 2021 roku miały możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), rozpoczynając długoterminowe oszczędzanie.

PPK w administracji publicznej – najważniejsze terminy

Szeroko pojęta administracja publiczna odnosi się do administracji samorządowej (gminnej, powiatowej i wojewódzkiej), rządowej centralnej (Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie i centralne organy administracji rządowej) i rządowej terenowej (urząd wojewódzki i zespolona administracja rządowa: inspekcje, straże, agencje). Nic więc dziwnego, że to jeden z sektorów zatrudniających największą ilość pracowników – jak wspomnieliśmy we wstępie. To wszyscy pracownicy publicznej służby zdrowia, publicznych uczelni, szkół i przedszkoli, organy kontroli państwowej, jednostki samorządowe i wiele innych instytucji.

Ze względu na publiczny charakter wszystkich tych jednostek, terminy wdrożenia PPK w administracji publicznej określał ostatni, IV etap. Był on dedykowany między innymi właśnie sektorowi finansów publicznych.

Jakie terminy określały daty wdrożenia PPK w tym sektorze?

 

 

Wyzwania związane z uruchomieniem PPK w administracji publicznej

Liczebność grupy zatrudnionych należących do administracji publicznej jest jednym z ważniejszych powodów, dla których wdrożenie PPK powinno być przeprowadzone sprawnie i wcześniej zaplanowane.

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w administracji publicznej wymagało więc odpowiedniego zaplanowania całego procesu.  Uruchomienie planów wiązało się z obowiązkiem przeszkolenia wszystkich osób zatrudnionych, w tym nabycia specjalistycznej wiedzy przez dyrektorów placówek i księgowe. Ci pierwsi mieli za zadanie odpowiednio wcześnie zapoznać się z zasadami działania planów i przeprowadzić komunikację wśród wszystkich pracowników, a księgowe – zaktualizować nie tylko swoją wiedzę, ale także użytkowane programy płacowe. Taka dodatkowa praca zawsze ma wpływ na wydajność wykonywania codziennych, standardowych zadań i prawdopodobieństwo nadgodzin.

Sprawne wprowadzenie PPK w jednostkach administracji publicznej

Uruchamiając PPK w administracji publicznej, warto skorzystać z doświadczenia i pomocy instytucji wybranej jako Partnera PPK.
Doświadczenie Pocztylion-Arka PTE to ponad 20 lat zarządzania funduszami emerytalnymi i długoterminowym inwestowaniem środków na polskim oraz zagranicznym rynku kapitałowym.
Wiemy jak w sposób sprawny i skuteczny przygotować się do wdrożenia PPK pomagając między innymi poprzez:

  • Przekazanie księgowym wszystkich informacje koniecznych do obsługi PPK w jednostce i wspomożemy ich w integracji programów z systemem Nasze PPK,
  • skompletowanie niezbędnej dokumentacji i formularzy,
  • przeprowadzając proste w odbiorze szkolenia dla wszystkich zatrudnionych; zarówno księgowych, jak i dyrektorów, wójtów, burmistrzów, informatyków, wykładowców czy pracowników niższego szczebla,
  • udostępniając intuicyjne kalkulatory i prezentacje przekazujące informacje w przystępny sposób,
  • zapewniając darmowy dostęp do porad prawnych i pomocy technicznej,
  • przydzielając jednostce indywidualnego opiekuna, który koordynuje PPK również po okresie wdrożenia,
  • pilnując terminowego podpisania umów,

Zapoznaj się dokładnie z ofertą PPK Pocztylion i sprawdź w czym możemy pomóc Twojej jednostce!