Sprawne wdrożenie PPK w firmie zatrudniającej co najmniej 20 pracowników

PPK dla firm zatrudniających od 20 do 50 pracowników - 3 etap

Odkładanie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w swojej firmie na ostatnią minutę to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorcy. Warto zdecydować się na wybór atrakcyjnej oferty jak najszybciej, by nie zetknąć się z problemem przeciążonych serwerów czy braku dostatecznego przeszkolenia swoich pracowników. Z pomocą właścicielom firm przychodzi PPK Pocztylion, wspierając przedsiębiorców na każdym etapie wdrożenia planów.

Termin wdrożenia PPK dla firm do 49 pracowników

Proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych został podzielony na kilka etapów. Każdy z nich odpowiada innej grupie przedsiębiorstw, zależnie od liczby zatrudnianych osób. Wprowadzenie PPK dla firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników to etap III, który rozpoczął się już 1 lipca 2020 roku. Jakie terminy z nim związane obejmują przedsiębiorców?

  • 27 października 2020 – najpóźniej tego dnia należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową,
  • 10 listopada 2020 – najpóźniej do tego dnia należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych z wybraną instytucją finansową.

Czasu zostało coraz mniej, a przed właścicielami firm, którzy jeszcze nie wprowadzili planów w swoim przedsiębiorstwie, czeka duża ilość wyzwań. To nie tylko podjęcie decyzji dotyczącej wyboru instytucji finansowej PPK i zawarcie z nią umów, ale także takie działania jak:

  • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej i szkoleń wśród pracowników,
  • Omówienie z przedstawicielami osób zatrudnionych możliwych do wyboru instytucji i wspólne podjęcie decyzji,
  • Przygotowanie księgowych do wdrożenia planów, a więc aktualizacja przez nich programów i nabycie stosownej wiedzy.

To trudny proces, przed którym stoją nie tylko przedsiębiorcy, ale także wspomniany dział kadrowo-płacowy i osoby zatrudnione. Dla wszystkich wdrażanie PPK oznacza wiele godzin pracy, w przypadku właścicieli i księgowych mogące skończyć się licznymi nadgodzinami. Warto więc zdecydować się na wsparcie z oferty podmiotu specjalizującego się we wprowadzaniu PPK do 49 pracowników jak wspomniane PPK Pocztylion.

Sprawne wdrożenie PPK dla firm zatrudniających między 20 a 49 osób na prostych zasadach

Jednym z najdłuższych i najbardziej wymagających elementów wdrażania PPK w firmie jest prowadzenie komunikacji z osobami zatrudnionymi. Do wprowadzenia systemu należy przygotować nie tylko dział kadrowy, który w największej mierze będzie nim zarządzał, ale także wszystkie inne zespoły pracowników. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest upewnienie się, że każda zatrudniona osoba jest w pełni świadoma sposobu działania systemu oraz przysługujących mu praw. To więc:

  • udostępnienie informacji na temat oferty wybranej instytucji finansowej,
  • dokładne wyjaśnienie zasad funkcjonowania planu,
  • zrozumiale objaśniony sposób naliczania wpłat.

Samodzielne przeprowadzenie szkoleń z tego zakresu przez pracodawcę to proces bardzo czasochłonny i żmudny. Doskonałym rozwiązaniem jest więc skorzystanie ze wsparcia specjalistów PPK Pocztylion, którzy prowadzą szkolenia dla firm zatrudniających PPK od 20 do 49 osób. Ich doświadczenie pozwala na sprawne przekazanie wszystkich wymaganych informacji tak dużej grupie osób bez narażania przedsiębiorstwa na utrudnienia w pracy firmy i oderwaniem pracowników od codziennych zadań.. Specjaliści PPK, przekażą wymagane informacje i okażą wsparcie zarówno właścicielowi firmy, jak i księgowym czy udzielą informacji dotyczących wymogów z zakresu IT, dotyczących wdrożenia programu. Przede wszystkim jednak pracownicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami i możliwościami dotyczącymi PPK.

Co jeszcze PPK Pocztylion może zrobić dla Państwa przedsiębiorstwa?

Przygotowanie planu wdrożenia PPK w firmie od 20-49 osób

Pierwszym etapem wprowadzenia planów w firmie jest przeanalizowanie jej aktualnego przygotowania do wdrożenia systemu. Należy dokładnie przyjrzeć się użytkowanym programom księgowo-płacowym i zaktualizować je pod wymagania PPK. To trudne zadania dla księgowych, w których Pocztylion z przyjemnością ich wesprze. Specjaliści wspomogą dział w weryfikacji i przygotowaniu formalności oraz integracji programów kadrowych z systemem Nasze PPK. Przede wszystkim jednak przygotują najprostszy plan działania, idealnie odpowiadający potrzebom firmy i niezaburzający jej efektywnej pracy.

Terminowe podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK

Kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem właściciela firmy jest dopilnowanie, by program został wprowadzony we wskazanym terminie. Zaniedbanie tej kwestii wiąże się z przykrymi konsekwencjami; zgodnie z art. 106 ustawy o PPK, za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK pracodawca może otrzymać karę finansową odpowiadającą 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku. Z kolei w przypadku niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w terminie, kara może wynosić od 1 tysiąca do 1 miliona złotych (art. 107 ustawy o PPK).

Terminy te zbliżają się nieubłaganie. W przypadku skorzystania już teraz z oferty PPK Pocztylion pracodawca zyskuje pewność, że wszystkie formalności zostaną dopełnione na długo przed ich upływem. Wdrożenie może odbyć się nawet w zaledwie 48h! Pracownicy zostaną odpowiednio wcześnie zarejestrowani w programie, a pierwsze wpłaty odbędą się w czasie zgodnym z wymaganiami ustawy.

Pocztylion wspiera przedsiębiorców nie tylko na początkowym etapie wdrożenia PPK dla firm zatrudniających między 20 a 49 osób, ale także do momentu uruchomienia pierwszych składek i jeszcze po wdrożeniu procesu. Specjaliści pozostają z przedsiębiorstwem, stale czuwając nad funkcjonowaniem programu – przy czym firma zawsze będzie współpracowała z tym samym doradcą.