PPK w jednostkach sektora finansów publicznych

PPK w jednostkach sektora finansów publicznych

Wprowadzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zostało podzielone na cztery główne etapy. Pierwsze trzy odnoszą się do firm o różnym stanie zatrudnienia, a ostatni, IV etap, dotyczy „innych podmiotów zatrudniających” oraz jednostek sektora finansów publicznych. To temat, który ze względu na trudności związane z pandemią COVID-19 budzi sporo wątpliwości. Z naszego artykułu dowiesz się, jak i kiedy jesteś zobowiązany wdrożyć PPK w jednostce sektora finansów publicznych.

PPK w sektorze publicznym – termin wdrożenia

Pierwsze informacje dotyczące wdrażania PPK w sektorze publicznym wskazywały rozpoczęcie procesu na początek 2021 roku. Jednak dyskusje i prace rządu związane z tak zwaną Tarczą Antykryzysową 4.0 na pewien czas postawiły ten termin pod znakiem zapytania. W trakcie jednego z posiedzeń Senatu dotyczących Tarczy Antykryzysowej 4.0 wniesiono poprawkę mającą przenieść go na początek 2022 roku.

Zmiana ta nie została jednak uchwalona – została odrzucona przez Sejm. Tym samym rozpoczęcie wdrażania PPK w jednostkach sektora finansów publicznych odbyło się zgodnie z pierwotnym planem: proces rozpoczął się już w styczniu 2021 roku. Dla instytucji wchodzących w skład tegoż sektora oznacza to konieczność wprowadzenia PPK; czasu jest coraz mniej. O jakich datach należy pamiętać w szczególności?

Warto wspomnieć, że każdy z wyżej wymienionych terminów dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. Co więcej, ich dopilnowanie jest niezwykle istotne. Zostały wskazane ustawowo (art. 137 ustawy o PPK, art. 9 ustawy o finansach publicznych), a ich przekroczenie wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK będzie oznaczało grzywnę w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń danego podmiotu z roku poprzedzającego. Z kolei brak terminowego zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu zatrudnionego jest karane grzywną od 1 tysiąca do 1 miliona złotych.

Sprawne wprowadzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych

Wdrożenie PPK w sektorze publicznym jest równie trudne w przypadku każdej jednostki, bez względu na charakter jej działalności czy ilość osób zatrudnionych. Wymaga podjęcia identycznych, pochłaniających dużą ilość czasu zadań. Wprowadzanie systemu nie musi jednak wiązać się z licznymi nadgodzinami księgowych, zaburzeniem standardowego rytmu pracy ze względu na konieczność przeszkolenia wszystkich pracowników czy nieustannymi problemami technicznymi związanymi z integracją programów kadrowych z systemem Nasze PPK. Aby znacznie przyspieszyć i ułatwić sobie proces przygotowania organizacji i uruchomienia PPK w jednostce sektora finansów publicznych, możesz skorzystać ze wsparcia PPK Pocztylion.

Jesteśmy firmą, która od ponad 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi oraz długoterminowym inwestowaniem środków – nie tylko na polskim rynku kapitałowym, ale także zagranicznym. Tak duże doświadczenie zapewniło nam nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, którymi chcemy dziś podzielić się z Twoją jednostką – tak, aby wprowadzenie w niej PPK przebiegło sprawnie i bezproblemowo. Co możemy dla Ciebie zrobić?

  • Zweryfikujemy stopień przygotowania jednostki do wdrożenia PPK i wykonamy sprawny, a przy tym dokładny plan działania, który nie zaburzy jej codziennego rytmu pracy,
  • przeszkolimy wszystkich pracowników: zadbamy o aktualizację wiedzy księgowych pod obsługę PPK, wesprzemy dział IT w integracji i obsłudze systemów oraz w sposób jasny i przystępny poinformujemy pozostałych zatrudnionych o zasadach przystąpienia do planów,
  • udostępnimy jednostce czytelne broszury, proste w obsłudze i przystępne prezentacje o PPK,
  • zapewnimy Twojej jednostce opiekę profesjonalnego, indywidualnego konsultanta; nie tylko w okresie wdrażania, ale także po nim,
  • zgromadzimy wymaganą dokumentację oraz formularze,
  • będziemy służyć pracownikom darmowym wsparciem technicznym oraz prawnym,
  • dopilnujemy podpisania umów jeszcze przed krańcowym terminem,

a cały proces wprowadzania PPK w sektorze publicznym zajmie nam nie więcej niż dwa dni! Z nami nie musisz obawiać się o to, że wdrożenie będzie wiązało się z licznymi nadgodzinami, a wiedza zespołu okaże się niewystarczająca do właściwego prowadzenia planów.

Nie czekaj z uruchomieniem PPK do ostatniego momentu – już dziś zapoznaj się z ofertą PPK Pocztylion i umów na darmową konsultację z naszym doradcą.

 

przejecie ageon przez ppk pocztylion