Pracownicze plany kapitałowe – za co odpowiada księgowy?

PPK za co odpowiada księgowy?

Wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w firmie angażuje wielu pracowników. Ilość zadań koniecznych do wykonania wiąże się z wieloma godzinami dodatkowej pracy, często na ostatnią chwilę. Jednym z najbardziej obciążonych działów stają się zdecydowanie księgowość i kadry, zobowiązane do wprowadzenia wielu istotnych zmian w swoich systemach i stałego monitorowania przebiegu planów w firmie. Ze wsparciem księgowym przychodzi PPK Pocztylion, instytucja, która świadoma tego, za co odpowiada księgowy przy wdrożeniu PPK, przygotowała szeroką ofertę szkoleniową dla tych zapracowanych działów.

Obowiązki księgowych przy PPK

Cały proces wdrażania Pracowniczych planów kapitałowych w firmie można podzielić na pięć podstawowych elementów:

Tak z pozoru prosto podzielony proces okazuje się zdecydowanie bardziej rozbudowany. Każdy z elementów składa się z wielu osobnych kroków, a ogromna część z nich to związane z PPK obowiązki księgowego. Skupiają się przede wszystkim dookoła przygotowania firmy, zadaniach związanych z dokumentacją uczestników, planów oraz samym funkcjonowaniem systemu.

W ogromnej części tych zadań, zapracowany dział kadr, może zostać odciążony przez  instytucję finansową PPK Pocztylion , która w pełnym zakresie zajmuje się nie tylko zarządzaniem i prowadzeniem planów w firmie, ale także związanym z nimi doradztwem. Specjaliści PPK Pocztylion doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wiele wyzwań spoczywa na barkach księgowych i oferują im swoje pełne wsparcie zarówno przy wdrażaniu, jak i prowadzeniu systemu. I choć zakres obowiązków księgowych przy PPK może się oczywiście różnić zależnie od firmy, to wystarczy najbardziej podstawowa analiza, by uświadomić sobie ich ogrom:

 • przyuczenie się do obsługi PPK,
 • przystosowanie systemu kadrowo-płacowego do obsługi PPK,
 • sporządzenie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w PPK – staż pracy, wiek,
 • kontrolowanie wieku i stażu pracy osób początkowo nieuprawnionych do uczestnictwa pod kątem możliwości dopisania do listy,
 • przekazanie pierwszej i kolejnych (comiesięcznych) list uczestników do wybranej instytucji finansowej,
 • raportowanie wszelkich zachodzących zmian, dokonywanie korekt – rezygnacji uczestników, wznowień, dodatkowych przystąpień, zmian składkowych, danych osobowych.

Praca księgowych podczas wdrożenia znacznie zyskuje na intensywności, wymagając poznania PPK i przede wszystkim zasad ich prowadzenia często jeszcze dokładniej od samego pracodawcy. Jednak i w późniejszym etapie, już po zakończeniu procesu wdrażania, księgowi muszą wykazywać się najwyższą czujnością i stale aktualizować swoją wiedzę o zachodzące zmiany.

Wsparcie księgowych we wdrażaniu i prowadzeniu PPK w firmie – PPK Pocztylion

Wyszkolenie działu księgowego z zakresu obowiązków księgowego przy PPK nie jest prostym procesem w żadnej firmie. Wiedza specjalistyczna przyswajana jest podczas wieloletnich studiów z rachunkowości, a praktyczna – przekazywana przez starszych stażem kolegów i koleżanki z działu. W przypadku nowych procesów wprowadzających tak wiele zmian, jak PPK, księgowi pozostają sami z koniecznością dokładnego zapoznania się z tematem – zarówno ci z większym, jak i mniejszym doświadczeniem.

Ogromnym odciążeniem dla pracy księgowych zarówno małych, jak i średnich czy dużych firm jest oferta wdrożeniowa PPK Pocztylion. Instytucja wspiera przedsiębiorców przy wprowadzaniu planów do swojej firmy, wiele uwagi poświęcając właśnie księgowym. Co PPK Pocztylion może zrobić dla działu księgowego w Twojej firmie?

 • Przeprowadzi profesjonalne szkolenie dla wszystkich księgowych – przekaże zarówno wiedzę teoretyczną, jak również wspomoże swoją wiedzą na temat związany z wygenerowaniem plików rejestrowych, czy składkowych.
 • Zapewni dostęp do nieocenionych materiałów informacyjnych – poradników, broszur, prezentacji wspomagających w zobrazowaniu całego procesu i późniejszego dostępu do wiedzy teoretycznej.
 • Wskaże indywidualnego Doradcę, który pozostanie do usług firmy – przez długi czas po zakończeniu wdrożenia pozostanie on do dyspozycji zarówno właściciela przedsiębiorstwa, jak i księgowych. Z przyjemnością odpowie na trudne pytania i wątpliwości i zajmie się wszelkimi kłopotami związanymi z pracą systemów czy ich integracją z systemem Nasze PPK.
 • Na bieżąco przekaże wszystkie informacje wymagające zaktualizowania wiedzy.
 • Dostarczy księgowym pakiet dokumentów i formularzy znacznie przyspieszających ich pracę.
 • Okaże wsparcie merytoryczne w postaci darmowych porad w kwestiach formalnych dotyczących obsługi osób zatrudnionych.

Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z ofertą PPK Pocztylion – sprawdź, co może zrobić dla ciebie i twojej firmy!