Przejęcie Aegon PPK DFE

Pocztylion-Arka na dobre zarządza już Aegon PPK, czyli pierwsze przejęcie na rynku PPK stało się faktem

19 października 2020 roku, Pocztylion-Arka PTE przejęło zarządzanie funduszami Aegon PPK DFE, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczynając tym samym swoją przygodę z dwoma pracowniczymi planami w portfelu.

To pierwszego tego typu przejęcie na rynku PPK, ale prawdopodobnie nie ostatnie, biorąc pod uwagę fakt, że jak dotąd 10 instytucji oferujących PPK nie zgromadziło nawet 2%-go udziału w rynku.

Pracownicze Plany Kapitałowe są aktualnie kluczowym projektem w działalności firmy, a przejęcie Aegon PPK, było dla Pocztylion-Arka istotnym wzmocnieniem  pozycji na rynku. Aktywa portfeli PPK zwiększyły się o prawie 14%.  Firma, dotychczas specjalizująca się w produktach emerytalnych nie odpuszcza konkurencji i konsekwentnie realizuje założoną strategię rozwoju. Planowane przez rząd zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych są okazją do przekształcenia PTE w towarzystwo funduszy inwestycyjnych i wprowadzenia do oferty nowych produktów. Podobnie jak w przypadku PPK, Pocztylion-Arka zamierza budować swoją nową ofertę inwestycyjną w oparciu o ścisłą współpracę ze swoim akcjonariuszem, światową korporacją Invesco, z centralą w USA.

Dzięki kooperacji z Invesco, stuktura portfeli PPK czy przewidziana dla nich strategia inwestycyjna jest oparta na światowych standardach i doświadczeniu z rynków międzynarodowych.

Modele do zarządzania PPK Pocztylion zostały opracowane ze specjalistami z zespołu Invesco Solutions z Houston i Londynu. Pozwalają określić odpowiednią alokację aktywów zależnie od terminu pozostałego do emerytury i zoptymalizować skład portfeli inwestycyjnych za pomocą wspomaganych komputerowo symulacji. Wynikają z historycznych doświadczeń opracowywanych za pomocą metod statystycznych oraz teorii portfelowej. Ich sprawne praktyczne zastosowanie było możliwe między innymi dzięki doświadczeniu w tej dziedzinie posiadanemu przez naszych zagranicznych partnerów. Fundusze zdefiniowanej daty są bowiem nowością na polskim rynku, za granicą natomiast funkcjonują już od lat, a Invesco z sukcesami nimi zarządza. W ramach Invesco Solutions współpracuje z nami ponad 60 osób, w dużej części z doktoratami z matematyki i analizy finansowej.”- zapewnia Adam Gola, prezes Pocztylion-Arka PTE

Invesco, które jest akcjonariuszem i partnerem biznesowym dla Pocztylion-Arka , to globalna firma inwestycyjna z siedzibą w Atlancie w Stanach Zjednoczonych, zarządzająca funduszami o wartości ponad 1,2 biliona dolarów, czyli ponad 11 razy wyższymi niż aktywa wszystkich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w Polsce. Invesco prowadzi pracownicze programy emerytalne oparte na strukturze funduszy zdefiniowanej daty (typu PPE i PPK) w takich krajach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada i Australia.

W programach tych zarządza z powodzeniem, kapitałem w wysokości ok. 140 mld dolarów. Jako firma doświadczona w produktach emerytalnych, Invesco jest strategicznym doradcą w rządowym programie emerytalnym w Wielkiej Brytanii, na którym wzorowane jest PPK w Polsce.

„Przejęcie Aegon PPK było dla nas sporym przedsięwzięciem organizacyjnym, ale udało się je przeprowadzić sprawnie, dzięki dobrej kooperacji z teamem Aegon PTE oraz zaangażowaniu zgranego zespołu Pocztylion-Arka. W tej chwili patrzymy z optymizmem w przyszłość pracując nad wprowadzaniem w życie naszych biznesplanów.
Przy okazji przekształcenia w TFI, zamierzamy przeprowadzić rebranding nazwy, mamy nadzieję, że nowa oferta marki, otworzy kolejny etap w historii działalności firmy i zostanie przyjęta przez Klientów z dużym zainteresowaniem.”- dodaje Mariusz Wnuk, wiceprezes Zarządu Pocztylion-Arka PTE.

Przejecie zarządzania funduszami Aegon PPK przez Pocztylion-Arka PTE S.A.

Wszelkie informacje dotyczące procesu przejęcia zarządzania funduszami Aegon PPK przez Pocztylion-Arka PTE S.A. są dostępne pod numerem infolinii: 801 101 801