Przejęcie Aegon PPK DFE

Pocztylion-Arka na dobre zarządza już Aegon PPK, czyli pierwsze przejęcie na rynku PPK stało się faktem

19 października 2020 roku, Pocztylion-Arka PTE przejęło zarządzanie funduszami Aegon PPK DFE, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpoczynając tym samym swoją przygodę z dwoma pracowniczymi planami w portfelu.

To pierwszego tego typu przejęcie na rynku PPK, ale prawdopodobnie nie ostatnie, biorąc pod uwagę fakt, że jak dotąd 10 instytucji oferujących PPK nie zgromadziło nawet 2%-go udziału w rynku.

Przejęcia zarządzania funduszami Aegon PPK otwiera nowy etap, na którym Pocztylion będzie zarządzać jak dotychczas, swoim PPK Pocztylion, oraz 8 przejętymi  funduszami Aegon PPK.
W kolejnym kroku rozpoczną się prace zmierzające  do połączenia funduszy w 8 funduszy zdefiniowanej daty funkcjonujących pod jedną nazwą PPK Pocztylion.

Pracownicze Plany Kapitałowe są aktualnie kluczowym projektem w działalności firmy, a przejęcie Aegon PPK, jest dla Pocztylion-Arka istotnym wzmocnieniem  pozycji na rynku. Aktywa portfeli PPK zwiększyły się o prawie 14%, a to dopiero ich część, bo przed Pocztylionem wdrożenia dla większości klientów Aegon PPK. Firma, dotychczas specjalizująca się w produktach emerytalnych nie odpuszcza konkurencji i konsekwentnie realizuje założoną strategię rozwoju. Planowane przez rząd zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych są okazją do przekształcenia PTE w towarzystwo funduszy inwestycyjnych i wprowadzenia do oferty nowych produktów. Podobnie jak w przypadku PPK, Pocztylion-Arka zamierza budować swoją nową ofertę inwestycyjną w oparciu o ścisłą współpracę ze swoim akcjonariuszem, światową korporacją Invesco, z centralą w USA.

Dzięki kooperacji z Invesco, stuktura portfeli PPK czy przewidziana dla nich strategia inwestycyjna jest oparta na światowych standardach i doświadczeniu z rynków międzynarodowych.

Modele do zarządzania PPK Pocztylion zostały opracowane ze specjalistami z zespołu Invesco Solutions z Houston i Londynu. Pozwalają określić odpowiednią alokację aktywów zależnie od terminu pozostałego do emerytury i zoptymalizować skład portfeli inwestycyjnych za pomocą wspomaganych komputerowo symulacji. Wynikają z historycznych doświadczeń opracowywanych za pomocą metod statystycznych oraz teorii portfelowej. Ich sprawne praktyczne zastosowanie było możliwe między innymi dzięki doświadczeniu w tej dziedzinie posiadanemu przez naszych zagranicznych partnerów. Fundusze zdefiniowanej daty są bowiem nowością na polskim rynku, za granicą natomiast funkcjonują już od lat, a Invesco z sukcesami nimi zarządza. W ramach Invesco Solutions współpracuje z nami ponad 60 osób, w dużej części z doktoratami z matematyki i analizy finansowej.”- zapewnia Adam Gola, prezes Pocztylion-Arka PTE

Invesco, które jest akcjonariuszem i partnerem biznesowym dla Pocztylion-Arka , to globalna firma inwestycyjna z siedzibą w Atlancie w Stanach Zjednoczonych, zarządzająca funduszami o wartości ponad 1,2 biliona dolarów, czyli ponad 11 razy wyższymi niż aktywa wszystkich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w Polsce. Invesco prowadzi pracownicze programy emerytalne oparte na strukturze funduszy zdefiniowanej daty (typu PPE i PPK) w takich krajach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada i Australia.

W programach tych zarządza z powodzeniem, kapitałem w wysokości ok. 140 mld dolarów. Jako firma doświadczona w produktach emerytalnych, Invesco jest strategicznym doradcą w rządowym programie emerytalnym w Wielkiej Brytanii, na którym wzorowane jest PPK w Polsce.

„Przejęcie Aegon PPK było dla nas sporym przedsięwzięciem organizacyjnym, ale udało się je przeprowadzić sprawnie, dzięki dobrej kooperacji z teamem Aegon PTE oraz zaangażowaniu zgranego zespołu Pocztylion-Arka. W tej chwili patrzymy z optymizmem w przyszłość pracując nad wprowadzaniem w życie naszych biznesplanów.
Przy okazji przekształcenia w TFI, zamierzamy przeprowadzić rebranding nazwy, mamy nadzieję, że nowa oferta marki, otworzy kolejny etap w historii działalności firmy i zostanie przyjęta przez Klientów z dużym zainteresowaniem.”- dodaje Mariusz Wnuk, wiceprezes Zarządu Pocztylion-Arka PTE.

Q&A Przejecie zarządzania funduszami Aegon PPK przez Pocztylion-Arka PTE S.A.

Pocztylion-Arka kontynuuje aktywnie dystrybucję PPK, dlatego przejęcie zarządzania funduszami Aegon PPK jest kolejnym etapem/krokiem w rozwoju biznesowym firmy, i w tym kierunku, firma ma silną motywację. Przejęcie zarządzania funduszami PPK Aegon i następnie połączenie funduszy jest okazją do umocnienia pozycji Pocztyliona na rynku, potwierdzeniem że ten segment rynku finansowego był i będzie zawsze w centrum zainteresowania i trzonem działalności Pocztyliona. Połączenie funduszy i kumulacja kapitału, pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności oferty. W swoich działaniach Pocztylion opiera się na przede wszystkim fundamentalnym doświadczeniu na krajowym rynku emerytalnym, oraz na współpracy z ekspertami z Invesco – akcjonariusza z bardzo dużą wiedzą i praktyką na międzynarodowym rynku inwestycyjnym.

Zawarcie umowy o przejęcie zarządzania rozpoczyna proces, który łącznie z etapem połączenia funduszy -potrwa kilka miesięcy. Dla klientów jednak ta operacja nie będzie znacząco odczuwalna. Przekazanie zarządzania nastąpi z dniem 19 października 2020 r. Od tego dnia zmienia się podmiot zarządzający funduszami Aegon PPK – w miejsce Aegon PTE S.A. w rolę zarządzającego wchodzi Pocztylion Arka PTE. Na tym etapie kwestie związane z obsługą funduszy nie zmieniają się. Najbliższe miesiące są okresem przejściowym.

Przekazanie zarządzania, oznacza, że zmienia się instytucja odpowiedzialna za zarządzanie funduszami PPK: Pocztylion Arka PTE S.A. zastąpi w tej roli Aegon PTE S.A.

W kolejnym etapie, planowana jest konsolidacja funduszy, co oznacza że po zakończeniu procesu formalnego, fundusze Aegon PPK, zostaną połączone z odpowiadającymi im funduszami PPK Pocztylion (na przykład fundusz Aegon PPK 2025 DFE zostanie połączony z PPK Pocztylion 2025 DFE, itd.). Fundusze Aegon PPK będą funduszami przejmowanymi, a fundusze Pocztylion PPK będą funduszami przejmującymi. Od momentu połączenia wszelkie czynności związane z obsługą czy zarządzaniem inwestycyjnym będą jednolite dla wszystkich Klientów Pocztylion PTE.

Do czasu połączenia funduszy Aegon PPK z funduszami Pocztylion PPK fundusze Aegon PPK będą funkcjonowały pod obecnymi nazwami. Natomiast po połączeniu fundusze będą występować pod nazwą Pocztylion PPK DFE.

Nie. W związku z przekazaniem zarządzania funduszami Aegon PPK do Pocztylion Arka Uczestnik nie może złożyć dyspozycji wypłaty transferowej. Nie dotyczy to innych sytuacji, których dotyczy dyspozycja wypłaty transferowej np. w przypadku zmiany pracodawcy.

Po ustaleniu kluczowej daty połączenia funduszy zostanie wysłana korespondencja o zmianie danych kontaktowych dotyczących obsługi związanej z uczestnictwem: w tym numeru infolinii, portalu internetowego wraz z loginami i niezbędnymi hasłami. Wszelkie informacje dotyczące przejęcia zarządzania przez Pocztylion-Arka oraz połączenia funduszy PPK będzie można uzyskać pod dotychczasowym numerem obsługowym infolinii PPK Aegon 801 218 218 lub 22 640 48 48 oraz pod numerem infolinii Pocztyliona 801 101 801. Większość niezbędnych informacji będzie można uzyskać ze strony internetowej https://www.pocztylion-arka.pl/., www.ppkpocztylion.pl a także https://www.ppk-aegon.pl/

Po przekazaniu zarządzania funduszami Aegon PPK zmienia się tylko podmiot zarządzający, a warunki prowadzenia funduszy pozostają bez zmian.

Nie ma konieczności podpisywania nowej umowy o zarzadzanie PPK. Natomiast wszystkie kwestie techniczne i operacyjne związane z przekazaniem zarządzania funduszami Aegon PPK do Pocztyliona zostaną pracodawcom szczegółowo wyjaśnione podczas indywidualnych spotkań.

Wszelkie informacje dotyczące procesu przejęcia zarządzania funduszami Aegon PPK przez Pocztylion-Arka PTE S.A. są dostępne pod numerem infolinii: 801-101-801