Przejęcie Aegon PPK DFE

Pocztylion-Arka PTE S.A. będzie zarządzać funduszami Aegon PPK DFE.

Pocztylion-Arka PTE oraz Aegon PTE S.A. zawarły umowę, w ramach której Pocztylion przejmie 19 października zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty Aegon PPK DFE.

Po przekazaniu zarządzania, Pocztylion-Arka PTE będzie zarządzać 8 własnymi funduszami zdefiniowanej daty, gromadzącymi aktywa uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz 8 funduszami przejętymi od Aegon. Po uzyskaniu odpowiednich zgód dysinstytucji nadzoru nastąpi połączenie funduszy z jednolitą nazwą PPK Pocztylion DFE. Firmy porozumiały się również co do współpracy przy dystrybucji PPK Pocztylion.

Przejęcie Aegon PPK DFE, oznacza dla Pocztyliona pozyskanie sporej rzeszy Klientów, ale także kapitału inwestycyjnego. To również wzmocnienie pozycji Pocztyliona na rynku, dającej energię i motywację do podążania w wyznaczonym kierunku.

Decyzję o rozpoczęciu rozmów z Aegon PTE, dotyczących przejęcia zarządzania funduszami PPK i finalnie realizacji tego procesu, a także współpracy z Aegon w zakresie dystrybucji programu, podjęliśmy mając na uwadze ambitne plany rozwoju naszej firmy. Przejęcie zarządzania funduszami PPK i pozyskanie firm korzystających z PPK w Aegon to niewątpliwie jeden z kroków w tym kierunku. Ponadto, zapewniamy, że po przejęciu zarządzania funduszami Aegon PPK dołożymy wszelkich starań, mających na celu kontynuowanie usługi dla dotychczasowych Klientów na co najmniej takim samym poziomie, jak wcześniej – przekonuje Adam Gola, prezes zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

– PPK jest projektem, który jest traktowany przez nas strategicznie i jest obecnie dla nas niezmiernie ważny. PPK Pocztylion jest owocem współpracy z naszym akcjonariuszem, światową korporacją Invesco, w wyniku której opracowaliśmy własne modele matematyczne do zarządzania alokacją funduszy zdefiniowanej daty, celem osiągnięcia najbardziej optymalnych wyników i zwiększenia konkurencyjności Pocztyliona na rynku. Doświadczenie naszego akcjonariusza w kwestii zarządzania aktywami na rynku międzynarodowym, w tym także funduszami zdefiniowanej daty, w których Invesco posiada aktywa w wysokości 145 miliardów dolarów, oraz nasza chęć dalszego rozwoju w obszarze produktów emerytalnych wywołują entuzjazm, którym chcemy podzielić się z naszymi Klientami – wyjaśnia Mariusz Wnuk, wiceprezes Pocztylion-Arka PTE.

Przejęcie zarządzania funduszami PPK jest pierwszym tego rodzaju przejęciem na rynku, które prawdopodobnie nie jest ostatnim tego typu. Aktualnie rynek PPK cały czas jest na etapie rozkładu sił, biorąc pod uwagę rosnące dysproporcje w liczbie pozyskanych Klientów miedzy instytucjami oferującymi PPK, a także umiarkowane bardzo możliwości pobierania opłat dla instytucji oferujących PPK, związanych z obsługą programu, mogą spowodować że rychłe konsolidację będą koniecznością.

Pocztylion-Arka PTE S.A. oraz Aegon PTE S.A. są dwiema z 20 instytucji finansowych oferujących prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi wpisanych do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Obie firmy od ponad 20 lat zarządzają też otwartymi funduszami emerytalnymi, w których inwestowane są oszczędności w ramach II filaru emerytalnego.

PPK Pocztylion – o emeryturach wiemy wszystko!

Q&A Przejecie zarządzania funduszami Aegon PPK przez Pocztylion-Arka PTE S.A.

Pocztylion-Arka kontynuuje aktywnie dystrybucję PPK, dlatego przejęcie zarządzania funduszami Aegon PPK jest kolejnym etapem/krokiem w rozwoju biznesowym firmy, i w tym kierunku, firma ma silną motywację. Przejęcie zarządzania funduszami PPK Aegon i następnie połączenie funduszy jest okazją do umocnienia pozycji Pocztyliona na rynku, potwierdzeniem że ten segment rynku finansowego był i będzie zawsze w centrum zainteresowania i trzonem działalności Pocztyliona. Połączenie funduszy i kumulacja kapitału, pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności oferty. W swoich działaniach Pocztylion opiera się na przede wszystkim fundamentalnym doświadczeniu na krajowym rynku emerytalnym, oraz na współpracy z ekspertami z Invesco – akcjonariusza z bardzo dużą wiedzą i praktyką na międzynarodowym rynku inwestycyjnym.

Zawarcie umowy o przejęcie zarządzania rozpoczyna proces, który łącznie z etapem połączenia funduszy -potrwa kilka miesięcy. Dla klientów jednak ta operacja nie będzie znacząco odczuwalna. Przekazanie zarządzania nastąpi z dniem 19 października 2020 r. Od tego dnia zmienia się podmiot zarządzający funduszami Aegon PPK – w miejsce Aegon PTE S.A. w rolę zarządzającego wchodzi Pocztylion Arka PTE. Na tym etapie kwestie związane z obsługą funduszy nie zmieniają się. Najbliższe miesiące są okresem przejściowym.

Przekazanie zarządzania, oznacza, że zmienia się instytucja odpowiedzialna za zarządzanie funduszami PPK: Pocztylion Arka PTE S.A. zastąpi w tej roli Aegon PTE S.A.

W kolejnym etapie, planowana jest konsolidacja funduszy, co oznacza że po zakończeniu procesu formalnego, fundusze Aegon PPK, zostaną połączone z odpowiadającymi im funduszami PPK Pocztylion (na przykład fundusz Aegon PPK 2025 DFE zostanie połączony z PPK Pocztylion 2025 DFE, itd.). Fundusze Aegon PPK będą funduszami przejmowanymi, a fundusze Pocztylion PPK będą funduszami przejmującymi. Od momentu połączenia wszelkie czynności związane z obsługą czy zarządzaniem inwestycyjnym będą jednolite dla wszystkich Klientów Pocztylion PTE.

Do czasu połączenia funduszy Aegon PPK z funduszami Pocztylion PPK fundusze Aegon PPK będą funkcjonowały pod obecnymi nazwami. Natomiast po połączeniu fundusze będą występować pod nazwą Pocztylion PPK DFE.

Nie. W związku z przekazaniem zarządzania funduszami Aegon PPK do Pocztylion Arka Uczestnik nie może złożyć dyspozycji wypłaty transferowej. Nie dotyczy to innych sytuacji, których dotyczy dyspozycja wypłaty transferowej np. w przypadku zmiany pracodawcy.

Po ustaleniu kluczowej daty połączenia funduszy zostanie wysłana korespondencja o zmianie danych kontaktowych dotyczących obsługi związanej z uczestnictwem: w tym numeru infolinii, portalu internetowego wraz z loginami i niezbędnymi hasłami. Wszelkie informacje dotyczące przejęcia zarządzania przez Pocztylion-Arka oraz połączenia funduszy PPK będzie można uzyskać pod dotychczasowym numerem obsługowym infolinii PPK Aegon 801 218 218 lub 22 640 48 48 oraz pod numerem infolinii Pocztyliona 801 101 801. Większość niezbędnych informacji będzie można uzyskać ze strony internetowej https://www.pocztylion-arka.pl/., www.ppkpocztylion.pl a także https://www.ppk-aegon.pl/

Po przekazaniu zarządzania funduszami Aegon PPK zmienia się tylko podmiot zarządzający, a warunki prowadzenia funduszy pozostają bez zmian.

Nie ma konieczności podpisywania nowej umowy o zarzadzanie PPK. Natomiast wszystkie kwestie techniczne i operacyjne związane z przekazaniem zarządzania funduszami Aegon PPK do Pocztyliona zostaną pracodawcom szczegółowo wyjaśnione podczas indywidualnych spotkań.

Wszelkie informacje dotyczące procesu przejęcia zarządzania funduszami Aegon PPK przez Pocztylion-Arka PTE S.A. są dostępne pod numerem infolinii: 801-101-801