Przewodnik Uczestnika PPK Pocztylion

PPK – Twoja druga emerytura

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszymi konsultantami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 pod numerem infolinii: 801 101 801

Witamy w PPK Pocztylion

Witamy.

Witamy w gronie Uczestników PPK Pocztylion – pracowniczych planów kapitałowych zarządzanych przez Pocztylion-Arka PTE S.A. W związku z zawarciem przez Państwa pracodawcę umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie z funduszami PPK Pocztylion, staliście się Państwo Uczestnikami programu gromadzenia prywatnych oszczędności emerytalnych opartego na sprawdzonych w wielu krajach rozwiązaniach.

Szczegóły na temat uczestnictwa, łącznie z numerem rachunku Uczestnika, znajdziecie Państwo w liście przesłanym pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny. Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie i rozwinięcie zawartych tam informacji.

Pracownicze plany kapitałowe są w Polsce nową formą oszczędzania na dodatkową emeryturę i zdajemy sobie sprawę z tego, że jak każda nowość może rodzić wiele pytań, a nawet i obaw.

Czym są PPK? Dlaczego powstały? Co mi dają i dlaczego warto w nich pozostać? Co tracę, gdy się wypiszę? Te wszystkie pytania są bardzo ważne i niniejsze opracowanie ma za zadanie w możliwie wyczerpujący sposób udzielić na nie odpowiedzi.