Wysoka efektywność

Wysoka efektywność

We współpracy z Invesco opracowaliśmy własne podejście do zarządzania funduszami – algorytm MAAQ (Market Assumptions Application Quantita­tive Algorithm). Jest to innowacyjne rozwiązanie, którego podstawą działania są założenia rynku kapitałowego co do stóp zwrotu i ryzyka opracowane przez Invesco dla 140 klas aktywów obejmu­jących niemal wszystkie instrumenty, w które można inwestować globalnie.

To, w połączeniu z zaawansowanymi technologiami informatycznymi stosowanymi przez naszych ekspertów (tzw. „quantów”), pozwala na przeprowadzenie tysięcy symulacji scenariuszy rynkowych i odpowiedni dobór aktywów prowadzący do podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych.

 

Dzięki stabilnemu, długoterminowemu finansowaniu osiągane przez nas stopy zwrotu z inwestycji są znacznie wyższe niż na rynku TFI.

Wg rankingu miesięcznika „Forbes” (wyd. 09/2017) PTE Pocztylion-Arka S.A. osiągnął najwyższą stopę zwrotu z inwestycji spośród wszystkich OFE, w ciągu ostatnich 10 lat.

Z kolei wg rankingu portalu analizy.pl uplasowaliśmy się na I miejscu pod względem stopy zwrotu w relacji do ryzyka, w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Fundusze emerytalne
Lp. Nazwa funduszu

grudzień

wynik

o12m

o36m

ranking

12m

ranking

36m

1.

OFE Pocztylion

-1,1%

-9,3%

18,2%

2.

Aegon OFE

-1,4%

-9,3%

16,1%

3.

Generali OFE

-1,2%

-8,8%

18,0%

4.

Nationale-Nederlanden OFE

-1,3%

-9,4%

18,0%

5.

Aviva OFE

-1,0%

-9,4%

19,1%

6.

MetLife OFE

-1,0%

-9,3%

20,7%

7.

AXA OFE

-1,4%

-9,9%

16,8%

8.

Allianz Polska OFE

-0,9%

-9,5%

17,1%

9.

OFE PZU „Złota Jesień”

-2,2%

-10,7%

18,9%

10.

PKO BP Bankowy OFE

-1,6%

-10,0%

17,8%