Adam Gola

Prezes Pocztylion-Arka PTE S.A. Adam Gola

Adam Gola

Prezes Pocztylion-Arka PTE S.A.

Zawodowo

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Społecznych oraz studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Biurze Ubezpieczeń oraz w pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Amplico” S.A. w Departamencie Ubezpieczeń Osobowych. Od 1996 roku był zatrudniony w Banku Austria Creditanstalt Poland S.A. na stanowisku wicedyrektora w Departamencie Klientów Prywatnych, a następnie na stanowisku menadżera w Wydziale Klientów Instytucjonalnych. Funkcję w zarządzie PTE pełni od marca 1999 r.

Prywatnie

Prywatnie jest żonaty, ma troje dzieci. Interesuje się historią Polski, fascynują go podróże po świecie oraz wędrówki górskie.