AUTOZAPIS PPK

AUTOZAPIS PPK - co to oznacza i kogo obowiązuje?

W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złoży ponownie deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK, pracodawca co 4 lata jest zobowiązany „zapisać” do programu wszystkie zatrudnione osoby, które wcześniej złożyły deklarację rezygnacji z PPK.

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) pierwszy autozapis do PPK nastąpił 1 marca 2023 r. – termin autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy nastąpiło wdrożenie PPK.

 

Kogo nie dotyczy AUTOZAPIS?

Autozapis nie obejmie osób w wieku 55+, które nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
Ponownego autozapisu dla tych osób dokonuje się wyłącznie na ich wniosek, który musi zostać złożony do 28 lutego roku, w którym przypada autozapis.


Obowiązki Pracodawcy:

do 28 lutego poinformować pracowników, którzy wcześniej złożyli deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, o konieczności zawarcia w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK;

do 31 marca naliczyć wpłaty do PPK i od 1 kwietnia dokonywać za tych pracowników wpłat do PPK.

 

Najważniejsze terminy AUTOZAPIS

28 lutego – Wygaśnięcie wszystkich deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK – kończą ważność wcześniej złożone deklaracje rezygnacji.
1- 31 marca – Naliczenie wpłat do PPK – naliczenie składek za osoby, które nie złożyły ponownie deklaracji rezygnacji.
1-15 kwietnia Przekazanie składek do PPK Pocztylion – przekazanie obliczonych i pobranych składek od osób, których dotyczy autozapis.

 


Chcesz wiedzieć więcej?

Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwem PFR Portal PPK „PPK w praktyce: Autozapis”. W poradniku znajdują się praktyczne przykłady, pozwalające na lepsze zrozumienie poruszanych zagadnień, terminarz obowiązujący pracodawców oraz przykładowy wzór informacji dla pracowników.