Autozapis PPK

Autozapis PPK

Co oznacza i kogo obowiązuje

W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złoży ponownie deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK, pracodawca co 4 lata jest zobowiązany „zapisać” do programu wszystkie zatrudnione osoby, które wcześniej złożyły deklarację rezygnacji z PPK.

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) pierwszy autozapis do PPK nastąpił 1 marca 2023 r. Termin autozapisu był i jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy nastąpiło wdrożenie PPK.

Następny autozapis zgodnie z ustawą o PPK przypada na 1 marca 2027 i tak co 4 kolejne lata.

 

Kogo nie dotyczy autozapis?

Autozapis nie obejmie osób w wieku 55+, które nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
Ponownego autozapisu dla tych osób dokonuje się wyłącznie na ich wniosek, który musi zostać złożony do 28 lutego roku, w którym przypada autozapis.

Obowiązki pracodawcy

do 28 lutego poinformować pracowników, którzy wcześniej złożyli deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, o konieczności zawarcia w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK;

do 31 marca naliczyć wpłaty do PPK i od 1 kwietnia dokonywać za tych pracowników wpłat do PPK.


Chcesz wiedzieć więcej?

Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwem PFR Portal PPK „PPK w praktyce: Autozapis”. W poradniku znajdują się praktyczne przykłady, pozwalające na lepsze zrozumienie poruszanych zagadnień, terminarz obowiązujący pracodawców oraz przykładowy wzór informacji dla pracowników.