Szkolenia z wiedzy o PPK

Szkolenia PPK

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line z zakresu wiedzy o PPK.

TEMATY SZKOLEŃ:

1.     PRACOWNIK – szkolenie dla pracowników. Program webinarium będzie obejmował najważniejsze informacje z punktu widzenia Pracowników

PPK W PIGUŁCE:

·       Skąd się biorą środki PPK? Źródła wpłat na rachunek.

·       Korzyści wynikające z uczestnictwa w PPK.

·       Czy środki gromadzone w PPK są bezpieczne? Prywatność gromadzonych oszczędności.

·       Gdzie moje PPK? Logowanie do swojego rachunku PPK.

·       Zasady korzystania ze środków zgromadzonych w PPK – wypłaty przed i po 60-tym roku życia.

·       Co po mojej śmierci? Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK.

2.     DZIAŁY KADR i KSIĘGOWOŚCI – najważniejsze informacje powdrożeniowe z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych

KOMPEDIUM PPK:

·       Obowiązki pracodawcy w PPK – podsumowanie najlepszych stosowanych praktyk;

·       Informowanie osób zatrudnionych;

·       Obsługa deklaracji i wniosków złożonych przez uczestnika PPK oraz osobę niebędącą uczestnikiem PPK;

·       Akta osobowe, a PPK – zasady przechowywania dokumentacji PPK;

·       Wpłaty spóźnione, a zaległe;

·       Wpłaty nienależne, a bilansowanie;

·       Raportowanie wpłat PPK do ZUS – miesięczny raport ZUS RCA;

·       Potrącenia publicznoprawne od wpłat do PPK – najczęściej zadawane pytania z omówieniem;

 

TERMINY SZKOLEŃ:

1.     04.04.2024, Godz. 12: 00 – dla Działów Kadr i Księgowości

2.     08.04.2024, Godz. 10: 00 – dla Pracowników

3.     17.04.2024, Godz. 12: 00 – dla Pracowników

4.     25.04. 2024, Godz. 10: 00 – dla Działów Kadr i Księgowości

5.     09.05.2024, Godz. 14: 00 – dla Pracowników

6.     13.05.2024, Godz. 14: 00 – dla Działów Kadr i Księgowości

7.     23.05.2024, Godz. 10: 00 – dla Działów Kadr i Księgowości

8.     29.05.2024, Godz. 10: 00 – dla Pracowników

Wybierz termin i WYŚLIJ ZGŁOSZENIE !

W zgłoszeniu należy podać nr NIP firmy, ilość osób uczestniczących w szkoleniu oraz adresy e-mail, na które przesłane zostaną zaproszenia do udziału w webinarium.