Struktury aktywów

Struktury aktywów PPK Pocztylion

2023

Roczna struktura aktywów PPK Pocztylion DFE - według stanu na dzień 29.12.2023

2022

Roczna struktura aktywów PPK Pocztylion DFE - według stanu na dzień 30.12.2022

2021

Roczna struktura aktywów PPK Pocztylion DFE - według stanu na dzień 31.12.2021

2020

Roczna struktura aktywów PPK Pocztylion DFE - według stanu na dzień 31.12.2020

2019

Roczna struktura aktywów PPK Pocztylion DFE - według stanu na dzień 31.12.2019