Pierwsze logowanie

Pierwsze logowanie

1. Każdy uczestnik PPK Pocztylion otrzyma list z informacją o zawarciu umowy o prowadzenie PPK.
W liście tym znajdziesz unikatowy, ośmiocyfrowy numer, który będzie stanowił Twój identyfikator do logowania.

2. Identyfikator posłuży Ci do logowania na Portalu Pracownika. Wejdź na stronę naszeppk.pl i wybierz „Jestem pracownikiem” albo wejdź bezpośrednio na portal pod adresem naszeppk.pl/pocztylion i wybierz „Pierwsze logowanie”.

3. Twoje dane w PPK są chronione. Dlatego pierwsze logowanie wymagać będzie potwierdzenia tożsamości przy pomocy dodatkowych danych osobowych.

4. Dane osobowe, które będą niezbędne do potwierdzenia tożsamości przy pierwszym logowaniu to adres e-mail lub numer telefonu komórkowego lub numer dowodu tożsamości. Dodatkowo mogą być wymagane losowo wybrane cyfry z numeru PESEL.

W zależności od tego, jakie dane identyfikacyjne przekazał Twój pracodawca, system będzie wymagał następujących kombinacji:

e-mail + sms

e-mail + PESEL

sms + PESEL

nr dowodu + PESEL

Uwaga!
Jeżeli Twój pracodawca:

– nie posiadał i nie przekazał Twojego adresu e-mail albo numeru telefonu komórkowego oraz

– nie przekazał Twojego numeru dowodu (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 26 czerwca 2019 podmiot zatrudniający nie ma obowiązku wskazania dokumentu potwierdzającego tożsamość)

to pierwsze logowanie, z powodu braku możliwości potwierdzenie tożsamości, nie będzie możliwe bez uprzedniej aktualizacji danych osobowych.

 

W takim przypadku uzupełnij i zaktualizuj dane osobowe.

Skorzystaj z formularza aktualizacji danych osobowych lub zadzwoń na numer infolinii 801 101 801.

Jeżeli jesteś pracownikiem Poczty Polskiej S.A. możesz zaktualizować dane do logowania na intranetowym portalu pracownika w zakładce PPK.