Pocztylion-Arka PTE S.A. – w nowej odsłonie dla lepszej przyszłości

Rok 2019 to czas niezwykle przełomowy. Przyjęcie ustawy o wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) rozpoczęło swoistą rewolucję systemu emerytalnego, która swym zasięgiem obejmie tak Pracodawców i Pracowników, jak i instytucje finansowe. Aby w sposób efektywny wdrożyć założenia nowego systemu, potrzebna jest fundamentalna zmiana na wielu płaszczyznach – począwszy od budowy i udostępnienia odpowiednich narzędzi, aż po zmiany w świadomości Polaków w postrzeganiu kwestii samego oszczędzania.

Na rynku finansowym obecnych jest wiele firm, których oferta obejmuje również produkty emerytalne. Jednocześnie należy podkreślić, że to właśnie Pocztylion-Arka PTE S.A. w swojej wieloletniej działalności, jako jedyna polska marka, skupił się wyłącznie na świadczeniu usług związanych z zabezpieczeniem przyszłości emerytalnej swoich Klientów. Fakt ten czyni spółkę specjalistą w zakresie długoterminowego inwestowania i efektywnego zarządzania ryzykiem, a w konsekwencji „ekspertem od emerytur”, któremu warto zaufać.

Misją towarzystwa emerytalnego Pocztylion-Arka jest zapewnienie godnej przyszłości naszych Klientów. To najwyższy priorytet, który konsekwentnie wypełniamy od ponad 2-óch dekad.
Z dumą czerpiemy z wiedzy i międzynarodowego doświadczenia inwestycyjnego naszych Partnerów. Nieustannie rozwijamy się, dopasowując do nowych potrzeb rynku, oczekiwań trendów, potrafimy skutecznie przewidywać, a uwzględniając każde ryzyko osiągamy znakomite wyniki. Stojąc w obliczu finansowej rewolucji, jaką jest wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, uznaliśmy, że jest to doskonały moment także na odświeżenie naszego wizerunku. Chcemy podkreślić, że PPK to nowoczesne spojrzenie w bezpieczniejszą przyszłość, dlatego unowocześnienie dotychczasowego logotypu Pocztylion-Arka to dla nas swoisty symbol zmiany, jaka czeka nas wszystkich.

mówi Adam Gola, Prezes Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Logotyp spółki łączy w sobie tradycyjną prostotę oraz nowoczesny styl. Zauważalne jest tu uwypuklenie kluczowych wartości, jakimi są m.in. odpowiedzialność społeczna i etyka inwestycyjna. Co więcej, charakterystyczny kształt i kolorystyka sygnetu stanowią czytelną sugestię opieki, ochrony, stabilności oraz aury bezpieczeństwa, jaką Towarzystwo Emerytalne konsekwentnie roztacza nad swoimi Klientami. Zmiana identyfikacji wizualnej dotyczyć będzie wszelkich dostępnych nośników i kanałów komunikacji.

O Pocztylion-Arka PTE S.A.

Pocztylion-Arka PTE S.A. jest niezależną, prywatną instytucją finansową obecną na polskim rynku od 1998 r. Do jej portfolio należy m.in. Otwarty Fundusz Emerytalny „Pocztylion” (utworzony
w 1999 r.) oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny „Pocztylion Plus” (utworzony w 2012 r.).

Towarzystwo specjalizuje się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi i długoterminowym inwestowaniu środków na rynku kapitałowym w Polsce i za granicą. Zaufało mu ponad 550 tys. Klientów, których aktywa wynoszą ok. 3 mld zł.

Do zespołu zarządzającego funduszami Pocztylion-Arka PTE S.A. należą doradcy inwestycyjni oraz analitycy CFA. Udziałowcami spółki są korporacje finansowe z grup BNP Paribas i INVESCO Ltd., Poczta Polska S.A. oraz Konferencja Episkopatu Polski, co gwarantuje dostęp do światowej klasy specjalistów oraz unikalnej wiedzy dotyczącej zarządzania aktywami i międzynarodowego doświadczenia.
www.Pocztylion-Arka.pl