PPK Pocztylion informuje o swoich pierwszych umowach z firmami.

Zarząd Pocztylion-Arka PTE S.A. informuje, iż Towarzystwo zawarło w pierwszym etapie wprowadzania PPK 9 umów o zarządzanie z podmiotami zatrudniającymi łącznie ponad 83 tys. pracowników. Stopa partycypacji Uczestników PPK Pocztylion w pracowniczych planach kapitałowych jest wyższa niż ogłoszona dla całego systemu i wynosi 45 proc. Szczególnym Klientem Towarzystwa jest Poczta Polska S.A., największy pracodawca w Polsce, dla którego Towarzystwo przygotowało dedykowane wdrożenie oparte na API i bezpośredniej integracji kadr Poczty z systemami PTE. Pocztylion- Arka współpracuje z Pocztą również w zakresie pozyskiwania kolejnych pracodawców do PPK. W pozostałych etapach wprowadzania PPK w Polsce, Poczta Polska będzie głównym partnerem dystrybucyjnym dla Pocztylion – Arka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.