Pracownicze Plany Kapitałowe dla budżetówek – jak i kiedy rozpocząć wdrożenie?

ppk w budżetówce

Od początku przyszłego roku pracodawcy szeroko pojętego sektora publicznego będą zobowiązani do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Czasu na przygotowanie się do ich wprowadzenia jest coraz mniej, warto więc rozpocząć wdrożenie już teraz. Sprawdź, jak sprawnie i bez problemów przygotować się do uruchomienia PPK w budżetówce – od kiedy obowiązuje, o czym należy pamiętać?

PPK w budżetówce (IV etap) – najważniejsze terminy

Proces wdrażania PPK w Polsce został podzielony na cztery główne etapy, a każdy z nich odnosi się do pracodawców zarządzających firmami i instytucjami o innej ilości zatrudnionych. Ostatni, IV etap, dotyczy wprowadzenia PPK w najmniejszych podmiotach zatrudniających oraz jednostkach sektora finansów publicznych, dla tych drugich bez względu na ilość osób zatrudnionych. Do programu będzie mogła więc dobrowolnie dołączyć każda osoba pracująca w tym sektorze, bez konieczności weryfikacji terminu pod kątem ilości współpracowników. A więc wszystkie jednostki sektora publicznego są zobowiązane na podpisanie umowy o zarządzanie w tym samym terminie bez względu na ilość osób w nich zatrudnionych. Od kiedy PPK obowiązuje w budżetówce?

 

Wprowadzenie PPK w budżetówce – obowiązki zatrudniających

Wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych oznacza dla pracodawców znaczne wzmożenie nakładów pracy. To system dedykowany osobom zatrudnionym wymaga więc dokładnego poinformowania wszystkich pracowników o zasadach jego działania. Niezależnie od ilości zatrudnianych osób i charakteru działalności, pracodawcy muszą podjąć szereg czynności składających się na efektywną komunikację wśród pracowników. To wyzwanie dla całej kadry zarządzającej, począwszy od dyrektorów placówek, burmistrzów czy wójtów, a skończywszy na księgowych. Najważniejsze zadania to przede wszystkim:

 • przygotowanie instytucji do wprowadzenia PPK: dostosowanie programów kadrowo-płacowych do systemu Nasze PPK, tak, by wspierały księgowe przy wprowadzaniu deklaracji pracowniczych i prawidłowym naliczaniu wpłat,
 • poinformowanie wszystkich osób zatrudnionych o sposobie działania PPK,
 • wybranie wraz z reprezentacją osób zatrudnionych, instytucji finansowej, która będzie zarządzała ich kapitałem,
 • terminowe podpisanie umowy.

Choć to tylko cztery punkty, wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w budżetówce wiąże się z wieloma dodatkowymi godzinami pracy dla pracodawców i księgowych. Zadania, które trzeba wykonać, to między innymi:

 • zbieranie stosownych deklaracji czy rezygnacji,
 • dopilnowanie, by każdy zatrudniony był świadom konieczności ich złożenia w danej sytuacji,
 • przekazanie dokładnej listy uczestników do instytucji finansowej,
 • bieżące aktualizowanie listy przy osobach nowozatrudnionych,
 • pilnowanie terminów wpłat.

Oznacza to ogrom nie tylko pracy, ale i niezbędnej wiedzy. W tym zdecydowanie niełatwym przedsięwzięciu warto skorzystać z oferty pomocy doświadczonej instytucji. Taką też jest PPK Pocztylion, oferująca pełne wsparcie dla firm i pracodawców sektora publicznego podczas wdrażania planów. W dalszej części tekstu dowiesz się, co może zrobić dla Ciebie i Twoich pracowników!

Wsparcie we wdrożeniu PPK w budżetówce z PPK Pocztylion

Jednym z najtrudniejszych pod względem organizacji czasu pracy zadaniem pracodawcy jest poinformowanie wszystkich pracowników o zasadach działania PPK. I nie ma znaczenia, czy zatrudnia on mniej niż dwadzieścia osób, czy ponad sto – precyzyjna komunikacja stwarza dokładnie taki sam kłopot. PPK są systemem dla ludzi, to więc oni muszą je w pełni rozumieć, a dopilnowanie tegoż zrozumienia leży właśnie po stronie pracodawcy.

PPK Pocztylion z przyjemnością zdejmuje z barków pracodawców budżetówek to zadanie. Sprawnie i przede wszystkim z ogromną korzyścią dla zatrudnionych wyszkoli cały zespół, począwszy od pracowników niższego szczebla, a skończywszy na księgowych, dziale IT czy dyrektorach placówek. Co dokładnie możemy Ci zaoferować?

 • Przekażemy nie tylko wiedzę teoretyczną wszystkim księgowym i pracownikom działu IT, ale także wspomożemy ich we wprowadzaniu wymaganych zmian w programach kadrowo-płacowych,
 • udostępnimy czytelne kompendium wiedzy w postaci ulotek, prezentacji czy broszur informacyjnych dla osób zatrudnionych,
 • wskażemy instytucji indywidualnego, profesjonalnego Doradcę, który będzie wspierał pracodawcę i pracowników nie tylko w okresie wdrożenia, ale także w dalszym okresie prowadzenia PPK,
 • dopilnujemy, by umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK została podpisana jeszcze przed końcowym terminem,
 • zorganizujemy pakiet dokumentów i formularzy dla księgowych,
 • okażemy dodatkowe wsparcie formalne,
 • zadbamy o bieżącą aktualizację wiedzy pod PPK w budżetówce,

a przede wszystkim sprawimy, że całe to żmudne i czasochłonne wdrażanie PPK zajmie maksymalnie dwa dni – bez zaburzania codziennego rytmu pracy.