PPK w jednostkach samorządowych

PPK w jednostkach samorządowych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to prywatny system długoterminowego oszczędzania, do którego przystąpienie jest w pełni dobrowolne. Od 2019 roku jest sumiennie wprowadzany przez polskich pracodawców, zgodnie z terminami określonymi przez ustawę o pracowniczych planach kapitałowych z 4 października 2018 roku. Z początkiem 2021 roku nadejdzie czas na wprowadzenie PPK w jednostkach samorządowych – sprawdź, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy.

PPK w jednostkach samorządowych – termin wdrożenia

Jednostki samorządu terytorialnego to podmioty zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych. Pod względem uruchamiania PPK oznacza to, że każdego z pracodawców będących jednocześnie takowym podmiotem obowiązują terminy wskazane w IV etapie wdrażania planów. Jakie to dokładnie daty?

 • 1 stycznia 2021 – uruchomienie IV etapu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych; dla jednostek sektora finansów publicznych i pozostałych podmiotów zatrudniających,
 • 26 marca 2021 – krańcowy termin podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową,
 • 10 kwietnia 2021 – krańcowy termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

Wyżej wymienione terminy przez pewien czas budziły sporo wątpliwości; wielu pracodawców do dziś nie jest pewnych, od kiedy PPK obowiązuje w jednostkach samorządowych. Kłopoty z terminarzem związane są z pracami parlamentu nad Tarczą Antykryzysową 4.0, a dokładniej wniesieniem przez Senat poprawki mającej przenieść okres rozpoczęcia wdrożenia na początek 2022 roku. Poprawka została jednak odrzucona przez Sejm większością głosów. Oznacza to więc, że uruchomienie PPK w jednostkach samorządu będzie odbywało się zgodnie ze wskazanym wyżej terminarzem, a dopilnowanie tych terminów jest obowiązkiem każdego pracodawcy z tegoż sektora – bez względu na ilość osób zatrudnionych.

Obowiązki pracodawcy przy wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych określa szereg czynności, do których podjęcia zobowiązani są wszyscy pracodawcy – w tym także z sektora finansów publicznych, a więc i jednostki samorządowe. Do najważniejszych należą:

 • przeprowadzenie komunikacji wśród wszystkich osób zatrudnionych – poinformowanie o zaletach i ograniczeniach związanych z dołączeniem do PPK, a przede wszystkim uświadomienie pracownikom pełnej jego dobrowolności,
 • wybór instytucji finansowej zarządzającej kapitałem pracowników spełniającej określone wymagania – w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych lub związkiem zawodowym,
 • terminowe podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową,
 • terminowe pobieranie, obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej.

Warto wspomnieć, że w administracji samorządu terytorialnego pod koniec 2017 roku pracowało ponad 256 tysięcy osób. W „całej” administracji publicznej liczba ta przekracza 420 tysięcy pracowników. Dla pracodawców samorządowych może oznaczać to kłopoty w przypadku zbyt późnego rozpoczęcia wdrożenia PPK. W sytuacji, w której większość z nich zdecyduje się na uruchomienie planów w tym samym momencie, można spodziewać się przeciążenia systemów i sporych kolejek na linii konsultantów wspierających.

Wsparcie pracodawców i księgowych przy wprowadzaniu PPK w jednostkach samorządowych

Ilość zadań związanych ze wprowadzeniem PPK w jednostkach samorządu wiąże się oczywiście ze zwiększeniem intensywności pracy wielu zatrudnionych osób. Pracodawca musi poświęcić wiele godzin na zebranie wszystkich koniecznych do przekazania pracownikom informacji, a następnie na samą komunikację – co przy dużej ilości zatrudnionych może w znacznej mierze zaburzyć standardową pracę jednostki. Księgowe muszą nie tylko zaktualizować swoją wiedzę pod „obsługę” PPK, ale także odpowiednio przystosować użytkowane programy pod system Nasze PPK. Okazuje się jednak, że cały proces wdrażania PPK w jednostkach samorządowych nie musi wiązać się z licznymi nadgodzinami – wystarczy skorzystać z pomocy PPK Pocztylion.

W PPK Pocztylion od ponad 20 lat specjalizujemy się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi. Inwestujemy środki nie tylko na polskim rynku kapitałowym, ale także zagranicznym. O PPK i jego sprawnym wdrażaniu wiemy wszystko! Jak możemy pomóc w nim Twojej jednostce?

 • Przeszkolimy wszystkich pracowników, zarówno tych wyłącznie przystępujących do PPK, jak i tych, którzy będą je w jakimkolwiek stopniu obsługiwać w jednostce,
 • zapewnimy opiekę indywidualnego opiekuna przez cały okres wdrożenia i konsultacje powdrożeniowe,
 • będziemy służyć darmowym wsparciem technicznym i prawnym,
 • dopilnujemy podpisania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK przed terminem,
 • przygotujemy całą niezbędną dokumentację,

a wszystko to w sposób, który nie zaburzy codziennej pracy Twojej jednostki samorządowej. Pozwól nam zadbać o Twój czas – już dzisiaj umów się na darmową konsultację z naszym doradcą.