Zmiany w terminach wdrożenia PPK w firmach od 50 do 250 pracowników

PPK dla firm od 50 do 250 pracowników - 2 etap pracowniczych planów kapitałowych

W tym roku średnie przedsiębiorstwa mają obowiązek wdrożenia Pracowniczych Placów Kapitałowych (PPK). Pierwotne plany w dużej mierze zaburzyła sytuacja pandemiczna w kraju, negatywnie wpływając na sytuację firm na rynku gospodarczym. W związku z problemami, z którymi muszą mierzyć się dziś przedsiębiorcy, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju nastąpiły spore zmiany dotyczące terminu wdrażania drugiego etapu programu.

Drugi etap wdrażania PPK – kogo obejmuje?

Proces wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych do polskich firm został rozłożony na cztery poszczególne etapy uzależnione od ilości osób zatrudnianych w danym przedsiębiorstwie. Określają one termin maksymalny, w którym program musi zostać wdrożony przez pracodawcę. To kolejno:

 • I etap, określający termin wdrożenia PPK dla firm powyżej 250 pracowników,
 • II etap, określający termin wprowadzenia PPK w firmach zatrudniających od co najmniej 50 pracowników do 250 pracowników,
 • III etap, dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób
 • oraz IV etap, dedykowany pozostałym podmiotom zatrudniającym oraz jednostkom sektora publicznego.

Drugi etap wdrażania programu dotyczy zatem PPK dla firm powyżej 50 pracowników. Pracodawcy ci mają obowiązek w ustalonym terminie wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała kapitałem osób zatrudnionych w firmie oraz podpisać z nią umowę o zarządzanie, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu wszystkich zatrudnionych. Pracownicy, którzy mają możliwość automatycznego przystąpienia do programu to wszystkie osoby zatrudnione w firmie, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły jeszcze 55 lat. O ile będą oni zainteresowani przystąpieniem, w przeciwnym wypadku, mają obowiązek dostarczenia pracodawcy oficjalną rezygnację. W przypadku osób od 55 do 70 roku życia, przystąpienie do uczestnictwa w PPK odbywa się na podstawie złożonego przez nich wniosku. Po ukończeniu 70 roku życia uczestnictwo w PPK nie będzie możliwe.

Aktualny termin wdrażania PPK dla firm poniżej 250 pracowników

Pierwotne założenia Pracowniczego Planu Kapitałowego określiły konkretne krańcowe terminy, w których pracodawcy mieli obowiązek wdrożyć program w swojej firmie. Początkowo PPK dla firm poniżej 250 pracowników, a więc etapu drugiego, miał zostać wdrożony w firmie najpóźniej:

 • 24 kwietnia 2020 – podpisanie umowy o zarządzanie;
 • 11 maja 2020 – podpisanie umowy o prowadznie.

Jednak sytuacja pandemiczna w kraju wpłynęła na zmianę tych terminów. 31 marca 2020 roku została uchwalona przez Sejm tak zwana „Tarcza antykryzysowa”, której jednym z efektów jest przeniesienie II etapu na jesień, a tym samy połączenie II i III etapu wdrożenia PPK. Dla firm, które dotychczas miały obowiązek wprowadzenia PPK wiosną, oznacza to wydłużenie terminu nawet o 9 miesięcy w stosunku do pierwotnego.

Aktualnie obowiązujące maksymalne terminy na wdrożenie PPK dla firm od 50 do 250 pracowników to:

 • 27 października 2020 – termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową,
 • 10 listopada 2020 – termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Jak wdrożyć PPK w firmie poniżej 250 pracowników?

Pomimo przesunięcia terminu, średni przedsiębiorcy mają już tylko kilka miesięcy na wdrożenie PPK w swojej firmie. W tym niedługim okresie pracodawcę czeka wiele pracy. Poza obowiązkiem wybrania instytucji finansowej w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub grupą osób reprezentującą wszystkich pracowników musi:

 • przeprowadzić szkolenia informacyjne dla osób zatrudnionych,
 • wprowadzić stosowne zmiany w programach księgowo-kadrowych i zebrać właściwą dokumentację,
 • poinformować pracowników o wybranej instytucji, która będzie zarządzała ich kapitałem
 • oraz odpowiednio wcześnie zorganizować czas na przekazywanie rezygnacji z przystąpienia do planu.

Cały proces wymaga doskonałej organizacji i wielu godzin poświęconych na analizę ofert instytucji, aktualizację programów i plików kadrowych czy szkolenia. Aby dokładnie poznać obowiązki pracodawcy względem wdrażania systemu, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem: Wdrożenie PPK w firmie – jak zrobić to krok po kroku?

Doskonałym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcia przy wdrażaniu PPK dla firm powyżej 50 pracowników, oferowanego przez Pocztylion. Decydując się na usługi naszej firmy, przedsiębiorca ma możliwość dopełnienia wszystkich formalności na długo przed 27 października 2020 roku. Dzięki temu nie łączy procesu wdrażania PPK do firmy z jego uruchomieniem, co znacznie odciąży zarówno samego pracodawcę, jak i dział kadrowy, ograniczając ilość koniecznych do spędzenia w pracy nadgodzin przez księgową. Pomożemy średnim przedsiębiorcom w ocenieniu stopnia przygotowania firmy do wdrożenia systemu i określimy listę zadań koniecznych do wykonania, na każdym kroku służąc wsparciem w kwestiach formalnych. Przeprowadzimy szkolenia zarówno dla kadr, jak i pracowników, wymagających bardzo dokładnego przedstawienia PPK – tak, by z pełną świadomością podejmowali decyzję o chęci przystąpienia do planu. Zadbamy także o właściwą kalibrację programów kadrowych z systemem Nasze PPK; przedsiębiorca zyska pewność, że zdąży wdrożyć plan w terminie, a wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik.